Καταρρέει Η Τουρκική Λίρα Μετά Την Καθαίρεση Του Διοικητή Της Κεντρικής Τράπεζας

Είναι ο δείκτης που επιτρέπει τη μέτρηση, με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, των μεταβολών που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου στην τιμή ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού καταναλωτικών αγαθών στη ζώνη του ευρώ. Πρωταρχικός στόχος της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Με την έγκριση του γιγαντιαίου σχεδίου δημοσιονομικής τόνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του έτους (περίπου 9% του ΑΕΠ), η οικονομική συζήτηση επιστρέφει στο επίκεντρο του κινδύνου ταχείας αύξησης του πληθωρισμού και της αύξησης των παγκόσμιων επιτοκίων. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έχουν ήδη φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο την τελευταία δεκαετία. Αμπάλ είναι ο τρίτος διοικητής της κεντρικής τράπεζας που καθαιρέθηκε από τα μέσα του 2019. Ο πρόεδρος Ερντογάν, θιασώτης της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης με υποστήριξη από τις τράπεζες, εναντιώνεται πάγια στα υψηλά επιτόκια, καθώς θεωρεί, αψηφώντας τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ότι επιδεινώνουν τον πληθωρισμό.

Απλώς, υπό το βάρος της αποτυχίας του συνόλου σχεδόν των χωρών-μελών της ΕΕ να εκπληρώσουν το σύνολο των κριτηρίων σύγκλισης, η έμφαση μετατίθεται στο μόνο κριτήριο το οποίο τα κράτη-μέλη ήδη εκπληρώνουν σχεδόν στο σύνολό τους, δηλαδή τον πληθωρισμό. Όπως είπαμε όμως, τα υπόλοιπα κριτήρια ούτε -επισήμως- «ελαστικοποιούνται», ούτε εγκαταλείπονται -όπως έχει προτείνει ο De Grauwe -, όσον αφορά την αξιολόγηση των χωρών-μελών που πρώτες θα εισέλθουν στο 3ο στάδιο της ΟΝΕ. Άλλωστε, τα κριτήρια σύγκλισης που αφορούν κατ’ αρχήν την περικοπή του δημόσιου χρέους και ελλείμματος -κριτήρια τα οποία θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο για τους «εντός» όσο και για τους «εκτός»-, αποσκοπούν εν τέλει, στην παραπέρα αποκλιμάκωση των πληθωριστικών προσδοκιών. Η δε σύγκλιση στα μακροχρόνια ονομαστικά επιτόκια (κριτήριο σύγκλισης επιτοκίων) είναι εφικτή μόνο μετά από προηγούμενη σύγκλιση των ρυθμών αύξησης των τιμών στις χώρες-μέλη.

Συνάντηση Του Υπουργού Περιβάλλοντος Και Ενέργειας K Σκρέκα Με Την Υπουργό Εξωτερικών Του Βελγίου, Sophie Wilmès

Από ό,τι φαίνεται, η επίτευξη είναι κάτι παραπάνω από άθλος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 0,8% τον Μάρτιο, από 0,7%, ποσοστά που κάνουν τον στόχο 2% να φαντάζει κάτι περισσότερο από υπερβολικά φιλόδοξος. «Πολλοί λένε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχουμε υλοποιήσει τον στόχο για πληθωρισμό κοντά στο 2% και γιατί να μη γίνει αναθεώρηση προς τα κάτω και να αποδεχθούμε την ήττα», ανέφερε ο κ. «Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν το κάνουμε, καθώς δεν αποδεχόμαστε την ήττα», υπογράμμισε ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωζώνης. «Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε υπομονετικοί και επίμονοι με την υποστηρικτική νομισματική πολιτική, και τότε θα συμβεί», δήλωσε ο κ. Ντράγκι, προσθέτοντας ότι τα μη συμβατικά μέτρα δημιούργησαν περισσότερες από 10 εκατ.

Κι αυτό γιατί, οι πολιτικές που οδήγησαν την Ευρώπη στα σημερινά αδιέξοδα, όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά και κατοχυρώνονται επιπλέον με θεσμικές δικλείδες και πρόστιμα για τις χώρες «παραβάτες». Έτσι, η ανεργία, η περιθωριοποίηση, οι αποκλεισμοί θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία με τις ευλογίες των Ευρωπαίων «ηγετών» και του οπισθοδρομικού οικονομικού κατεστημένου. Ας ελπίσουμε ότι έστω έτσι οι Ευρωπαίοι «ηγέτες» θα αναγκαστούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και θ’ αλλάξουν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Ο http://cuisine.digit-dev.com/2020/12/31/page-11/ ορισμός αφορά το ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ συνολικά και γι αυτό οι αποφάσεις για την ενιαία νομισματική πολιτική αποσκοπούν στην επίτευξη της σταθερότητας των τιμών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Εξάλλου, σε μια νομισματική ένωση, η νομισματική πολιτική αποσκοπεί στη διαμόρφωση του μέσου επιπέδου των επιτοκίων της αγοράς χρήματος στο σύνολο της περιοχής αυτής και όχι στα μεμονωμένα κράτη μέλη της. Αυτό συμβαίνει επειδή το νόμισμα είναι ενιαίο (το ευρώ) και συνεπώς δεν μπορούν να καθορίζονται διαφορετικά επιτόκια νομισματικής πολιτικής για κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.

Αποκλιμακώνονται Οι Πιέσεις Στην Τουρκική Λίρα Μετά Τις «υποσχέσεις» Του Κεντρικού Τραπεζίτη

Υποστηρίζουν ότι στην ΕΕ η προσπάθεια σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και δημοσιονομικής σύγκλισης ταυτόχρονα, μπορεί τελικώς να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση αφού το υψηλό κόστος της προσαρμογής , λόγω (και) των περικοπών, πέφτει αποκλειστικά στις επιμέρους χώρες-μέλη της ΕΕ και όχι σε έναν «ομοσπονδιακό» προϋπολογισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Gordon επισημαίνει ότι η ανάγκη για δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα στις χώρες-μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με επεκτατική νομισματική πολιτική ή/και κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία. Δηλαδή, μ’ άλλα λόγια, οι ημι-κλειδωμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν είναι τελικά συμβατές http://www.a2zpharm.gr/ με τη δημοσιονομική σύγκλιση, όπως αυτή ορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η προτίμηση για το επίπεδο, καθώς και για το ρυθμό αυξήσεως των τιμών σε κάθε χώρα μπορεί, κατ’ αρχήν, να είναι διαφορετική. Διότι δεν είναι ορθό να θεωρείται εκ των προτέρων ότι όλες οι χώρες δύνανται να υιοθετήσουν τον ίδιο πληθωριστικό στόχο, όταν για κάθε δεδομένο ρυθμό αύξησης των τιμών, το ποσοστό ανεργίας είναι σε κάθε χώρα διαφορετικό και ως εκ τούτου, σε κάποιες χώρες -πολύ- υψηλότερο. Οι συγγραφείς-οπαδοί της υιοθέτησης μείγματος πολιτικής με «στόχευση πληθωρισμού», ουδόλως ασχολούνται με το ζήτημα των διαφορετικών επιπέδων ανεργίας και της απωλεσθείσας παραγωγής σε κάθε χώρα.

  • Η έκρηξη του πληθωρισμού οδήγησε σε αυξήσεις των τιμών σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, τα οποία αυξήθηκαν κατά 21,08%, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, ενώ οι τιμές διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29,42%.
  • ότι το άθροισμα των απασχολουμένων και των ανέργων είναι ίσο προς το εργατικό δυναμικό.
  • Οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών κατακερματίζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, επιδεινώνοντας έτσι την οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της στεγαστικής κρίσης και την ευρωστία του ευρώ.
  • Οι κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, και οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να πατάνε το πόδι στο γκάζι για να βεβαιωθούν ότι η οικονομική ανάκαμψη θα έχει διάρκεια, ενώ οι εταιρείες ανεβάζουν τις τιμές, διακινδυνεύοντας τον εκτροχιασμό του οχήματος σε κάποια στροφή.
  • Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία περί βραχυπρόθεσμης πληθωριστικής έξαρσης της Fed και άλλων κεντρικών τραπεζών.

Σε περιόδους άνθησης παρατηρούσαμε αύξηση των τιμών, αλλά ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Σε περιόδους ύφεσης παρατηρούσαμε κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα πτώση του πληθωρισμού. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε στασιμοπληθωρισμός, γιατί παρατηρείται πληθωρισμός και ταυτόχρονα η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας και ανεργίας. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ο «ήρωας» μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Γρηγορη Προσβαση

Η καμπύλη Philips μας δίνει ως γνωστόν τη γνωστή αντίστροφη συσχέτιση ανεργίας και επιπέδου των τιμών (αρχική μορφή καμπύλης Philips). Υποτίθεται ότι για κάθε χώρα, κάθε μεταβολή του επιπέδου των τιμών έχει αντιστρόφως ανάλογη επίπτωση στο επίπεδο της ανεργίας. Εάν υποθέσουμε ότι όλα αυτά ισχύουν και ότι κάθε χώρα, έχει για λόγους πολιτισμικούς, bactrimel θεσμικούς και πολιτικούς, την ίδια προτίμηση σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο ανεργίας φερ’ ειπείν, τότε και μόνον τότε το εργαλείο της συναλλαγματικής πολιτικής θα ήταν περιορισμένης χρησιμότητας. Έτσι, με κάθε διαφορετική μεταβολή των τιμών στις επιμέρους περιφέρειες/χώρες της ΕΕ, θα έχουμε τότε διαφορετικό επίπεδο ανεργίας.

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες -χρησιμοποιώντας μάλιστα αμφισβητήσιμα λογιστικά τεχνάσματα- για περικοπές των δημοσίων ελλειμμάτων. Στον παρακάτω πίνακα, παρατηρούμε ότι ενώ από το 1993 και εντεύθεν το δημόσιο έλλειμμα αποκλιμακώθηκε, αντίθετα http://iranperkas.com/page-15/ το δημόσιο χρέος (ως % στο ΑΕΠ) επιδεινώθηκε και ανήλθε από 56,1% σε 74,0% για το σύνολο των χωρών-μελών της ΕΕ. Οι πολιτικές δημοσιονομικής περιστολής, επειδή ακριβώς συνδυάζονται με «σφικτές», συσταλτικές νομισματικές πολιτικές, προκαλούν ύφεση στην παραγωγή.

καταπολέμηση του πληθωρισμού

Η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ανοδικής της πορείας. Για παράδειγμα, οι καταναλωτικές αποφάσεις μπορεί να αναβάλλονται συστηματικά αν υπάρχουν προσδοκίες για χαμηλότερες τιμές στο μέλλον. Οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν έτσι να έχουν πρόβλημα καθώς δεν θα μπορούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους. Μπορεί μάλιστα να χρειαστεί να μειώσουν ή να παγώσουν τους μισθούς ή ακόμη και να προχωρήσουν σε περικοπές του προσωπικού τους όσο υποχωρεί η ζήτηση, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας.

Εύκολο Μωσαϊκό Λεμόνι Με Μπισκότα

Ο Recep Tayyip Erdoğan τον περασμένο μήνα περιέγραψε μια σειρά μέτρων που είπε ότι θα ενισχύσουν την οικονομία της χώρας, καθώς δεσμεύτηκε να μειώσει τον πληθωρισμό σε μονοψήφια νούμερα. Αντί να πανικοβληθούμε για τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανησυχούμε για το τι θα συμβεί στη συνολική ζήτηση όταν τα κεφάλαια που παρέχονται από τα πακέτα φορολογικών ελαφρύνσεων στεγνώσουν. Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της κατανομής εισοδήματος και πλούτου έχουν συσσωρεύσει μεγάλα χρέη – συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθυστερούμενων ενοικίων άνω του ενός έτους λόγω προσωρινής προστασίας από την έξωση. Πολλοί από αυτούς https://eumeds.gr/ που βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της κατανομής εισοδήματος και πλούτου έχουν συσσωρεύσει μεγάλα χρέη – συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθυστερούμενων ενοικίων άνω του ενός έτους λόγω προσωρινής προστασίας από την έξωση. προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, και το οποίο ορισμένες αντιμετωπίζουν ακόμη, είναι το πρόβλημα του πληθωρισμού. Σημαντικές ανάσες παίρνει από χθες η τουρκική λίρα σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6% έναντι του δολαρίου, ανακόπτοντας έτσι την επικίνδυνη διολίσθηση των τελευταίων ημερών, στον απόηχο της αντικατάστασης του κεντρικού τραπεζίτη.

Η μαρξιστικολενινιστική θεωρία επισημαίνει τις ολέθριες, καταστρεπτικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, υποδείχνει το δρόμο της πάλης όλων των εργαζόμενων μαζών για την υπεράσπιση των πραγματικών αποδοχών τους, ενάντια στην πολιτική λιτότητας, που απορρέει από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Από την άλλη μεριά, προσπαθούν να εμφανίζουν με κάθε τρόπο μειωμένα τα ποσοστά του κέρδους και τεχνητά να παρουσιάζουν αυξημένα τα ημερομίσθια, με κύριο στόχο να καταλογίσουν τις ευθύνες για τον πληθωρισμό στους εργαζόμενους. Ο Erdogan είπε ότι η προτεραιότητα θα ήταν η καταπολέμηση της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή, με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου πληθωρισμού. «Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας είναι ίσως πιο ανεξάρτητη από εκείνες άλλων χωρών», δήλωσε σε συνέντευξή του ο γαμπρός του Ερντογάν και υπουργός Οικονομικών, Αλμπαϊράκ, προσθέτοντας ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε επιπλέον κινήσεις για να «συνεχίσει να είναι ανεξάρτητη».

Η ΕΚΤ συνεδριάζει στις 10 Ιούνη και μετά την συνεδρίαση αυτή θα πρέπει να δώσει δείγματα γραφής για το πως θα συνεχίσει με το PEPP και τα TLTROs… Ήδη το περιβάλλον των πληθωριστικών προσδοκιών αλλάζει, με τη Γερμανία να φτάνει το 2% μέσα στον Απρίλη και την Ευρωζώνη να βλέπει τον δείκτη Τιμών Καταναλωτή να συνεχίζει την ανοδική τροχιά του και τον Μάιο. Κάθε κίνηση προεξόφλησης αυτού του κινδύνου από τις αγορές θα έχει από τούδε και στο εξής πολύ υψηλό κόστος. Και οποιαδήποτε αλλαγή στο κόστος εξυπηρέτησής του, θα ισοδυναμεί με σεισμό τόσο στις διεθνείς συναλλαγές, όσο και http://www.onpharm.gr/ στις οικονομίες μέσα στις οποίες «λειτουργεί» το τραπεζικό σύστημα, πέρα από τις χρηματιστηριακές αγορές. Στην Ευρωζώνη, η διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών αποτελεί πάγια «ιερή εντολή» για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη δέσμευση που επανειλημμένως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, παράλληλα με τους έκτακτους ελέγχους για τον εισαγόμενο πληθωρισμό, θα επιμείνει στο αρχικό της πλάνο, που προβλέπει για το 2008 τη διερεύνηση των δομών ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά, τις μεταφορές και τα δομικά υλικά.

Ένα από τα κύρια εργαλεία που διαθέτει η κεντρική τράπεζα είναι ο καθορισμός των επιτοκίων πολιτικής – του κόστους δηλαδή του χρήματος. Από την άλλη πλευρά ο αποπληθωρισμός, δηλαδή μια συνεχιζόμενη, ευρείας κλίμακας πτώση των τιμών σε όλη την οικονομία η οποία δεν οφείλεται σε βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, μπορεί να έχει και πάλι σημαντικές αρνητικές προεκτάσεις, γιατί μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο, αυτή τη φορά μειώσεων των τιμών. Από τότε που δ​​ημιουργήθηκε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999, ο μέσος πληθωρισμός https://twoguysandawedding.com/paidiatriki-gr/ στη ζώνη του ευρώ είναι 1,7%, δηλαδή χαμηλότερος από τα μέσα επίπεδα πληθωρισμού που σημειώνονταν στα κράτη μέλη πριν την ένωσή τους κατά τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90. Το βασικό μέτρο της εξέλιξης των τιμών στη ζώνη του ευρώ είναι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), τον οποίο δημοσιεύει η EUROSTAT, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος έχει εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, με σκοπό τον υπολογισμό της εξέλιξης των τιμών σε συγκρίσιμη βάση.

Γίνετε συνδρομητής στην έντυπη έκδοση και αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλα τα Premium Services. Παρά την προφορική στήριξη που έδωσαν στο αμερικανικό σχέδιο Βερολίνο και Παρίσι, πολλοί από τους υπόλοιπους 27 δεν βλέπουν με καλό μάτι την κίνηση. Από τις αρχές του 2020, η διαχείριση της πανδημίας αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε κυβέρνησης στον πλανήτη. Τσακλόγλου ανέφερε –μεταξύ των άλλων– ότι "σχεδιάζουμε μια μακροχρόνια μεταρρύθμιση της επαγγελματικής ασφάλισης. αναπτυξιακό ζητούμενο πριν την πανδημία, ήταν η ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας, για την Ελλάδα επιβάλλεται ως ανάγκη. (Για τη σχέση ανάπτυξης και επιτοκίων ειδικά για την Ελλάδα και το κίνδυνο μιας νέας σιωπηλής κρίσης χρέους πρόσφατο πόνημα στη Σημείωση 2).

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です